Jogszabályi háttér

2021. január 1-től kötelező energetikai méréseket kell végezni az alábbi jogszabályoknak megfelelően: 

 • Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény
 • Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet
 • 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
 • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelete
 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 1/2020. (I. 16.) rendelete
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (TAO tv.)

Kiket érintenek ezek a jogszabályok?

Energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezeteket

Kik ők?

A 122/2015 (V.26.) Kormányrendelt szerint minden olyan gazdálkodó szervezet, akiknek a tárgyévet megelőző 3 évben az átlagos energiafelhasználása elérte vagy meghaladta:

 • 400.000 Kwh / év villamos energiát vagy
 • 100.000 m3 / év földgázt vagy
 • 3.400 GJ / év hőmennyiséget.

Mik a jogszabályi kötelezettségei ezeknek a gazdálkodó szervezeteknek?

 • Kötelezően energetikai szakreferenst fogadni
 • Kötelezően almérőket kiépítteteni és üzemeltetni, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. *

Az almérők kötelező kiépítésének költségeire létezik-e állami támogatás?

Igen! A TAO törvény lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó szervezet a látvány-csapatsport támogatás, filmtámogatás mellett energiahatékonysági célú beruházás és felújítás egy részét a kifizetendő TAO-jából fedezze.**